DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC NHIỆM KỲ 2009-2014

By

 

Trưởng ban:

ĐÀO ANH SƠN

Phó trưởng ban:

CHU PHAN HẢI HÀ

Ủy viên:

LÊ HỒNG  THANH

CHU LAN PHƯƠNG (phụ trách tài chính)

LÊ QUÝ HƯNG (đại diện Ban liên lạc tại Hải Phòng)

TRẦN ANH QUÂN (đại diện Ban liên lạc tại Hà Nội)

NGUYỄN HẢI BÌNH (phụ trách công tác tuyên truyền)

More...

QUY ƯỚC HOẠT ĐỘNG (bổ sung sửa đổi)

By

 

          Quy ước hoạt động Tập thể cựu học sinh lớp A trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) 1981-1984 đã được thông qua tại cuộc họp lớp tổ chức ngày 1.5.2004 và được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp lớp tổ chức ngày 3.5.2008 nội dung như sau :

Điều 1: Tên gọi

          Tập thể cựu học sinh lớp A trường THPT Hồng Quang ( TP Hải Dương) 1981-1984 gọi tắt là Tập thể lớp A Hồng Quang 1981-1984.

Điều 2: Mục đích

          Tập thể lớp A Hồng Quang 1981-1984 hoạt động có tính chất thân hữu mục đích nhằm tăng cường mối liên hệ tình cảm giữa các bạn cùng học thăm hỏi tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống.

Điều 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

          Tập thể lớp A Hồng Quang 1981-1984 tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc  tự nguyện dân chủ và bình đẳng.

Điều 4: Thành viên

          Thành viên gồm tất cả các bạn đã từng học ở lớp A trường THPT Hồng Quang  ( TP Hải Dương) 1981-1984 ( không phân biệt thời gian học tại lớp dài hay ngắn) tán thành Quy ước này.

Điều 5: Nội dung hoạt động

          - Thăm hỏi các thầy cô giáo đã từng giảng dạy lớp đặc biệt là các thầy cô giáo từng là chủ nhiệm lớp.

          - Thăm hỏi giúp đỡ các bạn cùng lớp khi có việc vui buồn hoạn nạn . Cụ thể là :

                   + Khi các bạn lấy vợ ( hoặc chồng ).

                   + Khi các bạn và vợ( hoặc chồng) con cái ốm đau nặng hoặc gặp rủi ro tai nạn nguy hiểm.

                   + Khi cha mẹ hai bên vợ ( hoặc chồng) của các bạn ốm đau nặng hoặc gặp rủi ro tai nạn nguy hiểm.

                   + Phúng viếng chia buồn khi cha mẹ hai bên vợ ( hoặc chồng) của các bạn qua đời.

                   + Giúp đỡ lẫn nhau trong học tập công tác sản xuất kinh doanh.v.v...

          - Tham gia các hoạt động góp phần xây dựng trường THPT Hồng Quang ngày càng phát triển tích cực hưởng ứng các hoạt động của cựu học sinh nhà trường.

          - Hằng năm tổ chức họp toàn thể lớp. Thời gian địa điểm nội dung họp cụ thể do Ban liên lạc quyết định.

Điều 6: Tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc

          Ban liên lạc gồm 5-7 người do cuộc họp toàn thể lớp cử ra 5 năm 1 lần. Ban liên lạc cử ra 1 trưởng ban một phó trưởng ban và một thành viên là đại diện ban liên lạc tại Hà Nội một thành viên là đại diện ban liên lạc tại Hải Phòng.

          Ban liên lạc hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Ban liên lạc có nhiệm vụ :

          - Là đầu mối thường xuyên nắm bắt trao đổi thông tin mọi mặt về tình hình các bạn trong lớp.

          - Tổ chức các hoạt động quy định tại Điều 5 .

          - Giữ mối liên hệ thường xuyên với trường THPT Hồng Quang.

          - Dự kiến mức đóng góp của các thành viên và mức chi thăm hỏi phù hợp điều kiện thực tế . Thu quản lý sử dụng các khoản đóng góp đúng mục đích. Báo cáo công khai việc quản lý sử dụng các khoản đóng góp tại cuộc họp mặt toàn thể lớp.

          Điều 7: Tài chính

          Tài chính của Tập thể lớp A Hồng Quang 1981-1984 do các thành viên đóng góp theo mức chung và nguồn do các thành viên tài trợ (nếu có).

          Mức đóng góp và mức chi thăm hỏi do cuộc họp mặt toàn thể lớp nhất trí thông qua trên cơ sở dự kiến của Ban liên lạc.

Điều 8: Chấp hành Quy ước

          Các thành viên phải nghiêm túc chấp hành Quy ước .

         Trong quá trình thực hiện Quy ước có thể được bổ sung sửa đổi nhưng  phải được nhất trí thông qua tại cuộc họp lớp.

More...