CHÚC MỪNG SINH NHẬT (tháng 9)

         Chúc mừng sinh nhật các bạn sinh trong tháng 9:  VŨ QUANG HUY (2-9-1966)   NGUYỄN THỊ HƯỚNG (25-9-1966)   ĐỖ KHẮC HUY (4-9-1967) PHẠM ĐĂNG HẢI (15-9-1967) ĐỖ THỊ LÃM THUÝ (9-9-1968)

         Chúc mọi điều tốt lành đến với các bạn !