HỌP LỚP NĂM 2006

Năm 2006   họp lớp tại Côn Sơn-Kiếp Bạc. Sau khi thăm các di tích: Đền thờ Chu Văn An Đền thờ Nguyễn Trãi chùa Côn Sơn Đền Kiếp Bạc các bạn nghỉ ít phút trên núi Côn Sơn rồi về liên hoan tại Nhà hàng Bình Sơn Quán (TP Hải Dương).

 

 Trước Đền Kiếp Bạc

 Tại Đền thờ Nguyễn Trãi

 

 

 Trước Đền thờ Chu Văn An

 

 

 Trên núi Côn Sơn

 

 Tại Nhà hàng Bình Sơn Quán

 

 Chờ đi họp lớp

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5882','0n4r60gpl531gsvpn0a2b4fsi3','0','Guest','0','54.167.243.214','2018-08-17 08:46:37','/a61294/hop-lop-nam-2006.html')