HỌP LỚP NĂM 2004

Cuộc họp được tổ chức tại Nhà hàng Đồng Xanh ( TP Hải Dương) ngày 1.5.2004 nhân kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp THPT. Đây là cuộc họp có đông bạn tham dự nhất. Cuộc họp đã nhất trí thông qua Quy ước hoạt động của tập thể cựu học sinh lớp A

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5882','m5bd7iud930rt2ipqm4icl4q27','0','Guest','0','54.167.243.214','2018-08-17 08:46:29','/a61209/hop-lop-nam-2004.html')