HỌP LỚP NĂM 2001

Cuộc họp diễn ra tại Nhà hàng Hoàng Kựa (TP Hải Dương) ngày 2.9.2001