HỌP LỚP NĂM 1991

 Cuộc họp lớpđầu tiên sau ngày tốt nghiệp phổ thông diễn ra tại nhà Phúc sau Tết Tân Mùi 1991.