DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC NHIỆM KỲ 2009-2014

 

Trưởng ban:

ĐÀO ANH SƠN

Phó trưởng ban:

CHU PHAN HẢI HÀ

Ủy viên:

LÊ HỒNG  THANH

CHU LAN PHƯƠNG (phụ trách tài chính)

LÊ QUÝ HƯNG (đại diện Ban liên lạc tại Hải Phòng)

TRẦN ANH QUÂN (đại diện Ban liên lạc tại Hà Nội)

NGUYỄN HẢI BÌNH (phụ trách công tác tuyên truyền)

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5882','2ecri8vnrpfh02qupt0b871ot2','0','Guest','0','54.167.243.214','2018-08-17 08:45:47','/a223996/danh-sach-ban-lien-lac-nhiem-ky-2009-2014.html')