CHÚC MỪNG XUÂN MỚI CANH DẦN 2010

NHÂN DỊP XUÂN MỚI CANH DẦN 2010 CHÚC CÁC BẠN LỚP A HỒNG QUANG KHÓA 1981-1984 MỘT NĂM MỚI MẠNH KHỎE HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG !

NĂM MỚI THẮNG LỢI MỚI !