NGỌC ANH ĐƯỢC THĂNG CHỨC

Theo thông tin mới nhận được bạn Đỗ Thị Ngọc Anh đã được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng tài chính - kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ ngày 1-2-2010.

Các bạn lớp A xin chúc mừng bạn Ngọc Anh.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5882','49btl476i6iafvijlgu32fqrd3','0','Guest','0','54.167.243.214','2018-08-17 08:47:35','/a214235/ngoc-anh-duoc-thang-chuc.html')