ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN CUNG CẤP ĐỊA CHỈ E-MAIL

        Trao đổi qua e-mail hiện đã phổ biến. Nhờ sự tiện lợi e-mail sẽ ngày càng phổ biến. Trong tương lai không xa có lẽ giấy mời họp lớp sẽ được Ban liên lạc gửi cho các bạn qua con đường này.

        Nhiều bạn trong lớp đã có địa chỉ e-mail nhưng Ban liên lạc và các bạn khác chưa biết nên nhiều khi muốn gửi cho nhau một cái thiệp mừng một thông báo... cũng khó. Chính vì thế đề nghị các bạn thông báo cho Ban liên lạc địa chỉ e-mail của mình để chúng tôi cập nhật thông tin danh sách lớp (thông báo bằng cách nhấn vào mục Góp ý ngay trên đầu tin này).Tất nhiên nếu các thông tin của bạn trong mục Danh sách lớp nếu có thay đổi cũng nhớ thông báo kịp thời để Ban liên lạc bổ sung.

Đỗ Thanh Dương

Địa chỉ Email cua Dương là: dothanhduong1967@yahoo.com hoặc: duongdt@most.gov.vn

Đào Anh Sơn

Thông báo email

Địa chỉ Email của tôi là: sonda_hdg@vnpt.com.vn

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5882','nho69eo746mu8j1gdsp6knoqk5','0','Guest','0','54.167.243.214','2018-08-17 08:47:39','/a205590/de-nghi-cac-ban-cung-cap-dia-chi-e-mail.html')