CÁC BẠN LỚP A

               (Phỏng bài "Cây gậy Trường sơn")
 
Các bạn lớp A luyện sức thật dẻo dai
Mỗi khi vô bàn là mỗi thằng một chai
Dù cho thanh niên hàm râu chưa mọc
Dù cho cụ già thì bạc tóc răng long
Rượu rót ra là ta cạn chén
Lời nói huyên thuyên thêm chỉ mất thời gian
Chúc sức khoẻ là ta cứ trăm phần trăm
Nào anh em ơi!
  
CÁC CỤ DÂN QUÂN THANH HÓA
 
Hôm qua mưa rất to
Các cụ cởi truồng đi bắt cá rô
Cá quẫy đằng đông 
Các cụ bắt đằng Tây
Hỡi dô trên đất này
Có cụ già đi bắt cá rô
 
Tuổi cao chí càng cao răng càng lung lay
Không nhai được cháy nữa rồi
Sóng vỗ vào mông 
Các cụ rụng hết cả lông
Hỡi dô trên đất này
Có cụ già ấy không có lông
Thế có tức không
 
Huân chương không lấy đâu
Các cụ bảo rằng thịt trâu dễ chia
Sóng vỗ vào mông 
Các cụ rụng hết cả lông
Hỡi dô trên đất này
Có cụ già bắn rơi máy bay
Hết xăng