CHUYẾN ĐI ĂN HỎI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 Sáng 12-12 nhằm ngày lành tháng tốt nhà trai đã sính lễ đi hỏi vợ cho Tuyến.

Nhiều bạn trong lớp cùng đi. Từ tối hôm trước bạn Phúc từ Hải Phòng bạn Quân Chiến Ngông Hiền từ Hà Nội về để hôm sau đi ăn hỏi. Ở Hải Dương có Sơn vợ chồng Hà Hói Dũng Phương Thúy Ngọc Anh Hải Hà. Đi qua Nam Định đón thêm bạn Hoa. Tính tổng cộng là 13 người hơn 2 mâm.

 

 
Sơ kết rút kinh nghiệm tại Sao Biển ( người mặc áo đỏ là vợ Tuyến)
 
 
 

 

Nghe các bạn kể lại đường từ Ninh Bình đi Phát Diệm đang làm lại nên rất khó đi. Tuy vậy chuyến đi cũng rất thành công. Đến tận 5 giờ chiều đoàn mới trở về tới Hải Dương. Làm gì cũng phải có sơ kết tổng kết cho nên tất cả lại tập hợp tại Nhà hàng Sao Biển để "đánh giá rút kinh nghiệm" đến hơn 8 giờ mới giải tán.

Trên đây là một số thông tin bước đầu. Bạn Chiến sẽ có bài tường thuật chi tiết về chuyến đi này.