ẢNH VỢ TUYẾN

Vừa mới mượn được cái đĩa hình của Tuyến trích mấy ảnh để anh em rõ mặt vợ Tuyến. Trông cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ. Ảnh trích từ file video nên kích thước không lớn bà con thông cảm