THÔNG TIN LỚP A TRÊN TWITTER


Chúng tôi vừa mở thêm một trang của lớp A trên Twitter. Địa chỉ của nó là: twitter.com/lopahongquang.

 

 

Vì sao lại mở thêm trang lớp A ở đây? Vì Twitter là một mạng xã hội miễn phí nổi tiếng nó cho phép người s dng đọc nhn và cp nht các mu tin nh gi là tweet mt dng tiu blog. Nhng mu tweet được gii hn ti đa 140 ký t được lan truyn nhanh chóng trong phm vi nhóm bn ca người nhn hoc có th được trưng rng rãi cho mi người. Trong tương lai không xa khi nhiều bạn tham gia mạng này thì khi đó các bạn có thể nhanh chóng nhận và trao đổi những thông tin mới về lớp ta qua Twitter (rất thuận lợi đối với điện thoại di động).

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói: "Google Twitter Facebook đã thay đổi cách thức chúng ta liên lạc với nhau." Twitter cũng là công cụ được ông này khai thác triệt để khi tranh cử tổng thống.

Bạn cần biết rằng theo khảo sát của tổ chức Global Language Monitor tên gọi của dịch vụ tiểu blog Twitter đã vượt qua cả tên của Tổng thống Mỹ và dịch cúm A/H1N1 để trở thành từ của năm 2009. Twitter là từ được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện thông tin truyền thống cũng như phương tiện thông tin số hóa toàn thế giới trong năm nay.

 

Đào Anh Sơn

THÔNG BÁO

Ban liên lạc xin thông báo:
Các bạn đã nhận được lời mời đi ăn hỏi của bạn Tuyến xin liên hệ với Đào Anh Sơn để bố trí xe.
Số ĐT: 0913255651

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5882','r0ifdgasm019v5qh94nlule9h6','0','Guest','0','54.167.243.214','2018-08-17 08:48:22','/a202340/thong-tin-lop-a-tren-twitter.html')