ĐỊCH VÀ TA

Bạn Tuyến chuẩn bị lấy vợ tớ sưu tầm bài hát này (nhại theo bài " Huyền thoại mẹ") để nhắc nhở Tuyến:

                                                        Vợ là địch bồ là ta

                                                   Nằm trong lòng địch luôn hướng về ta

                                                 Chiến tranh xảy ra thì theo ta đánh địch

 

Đêm trong màn nằm nhớ rượu

Buộc hai cẳng cũng phải đi

Dù vợ có la chi ta quyết đi cho bằng được

Ai cản ngăn cũng mặc

Vợ là vợ mà ta là ta

 

Ai trong đời chẳng uống rượu vì rượu quý hơn cơm

Vì rượu quý hơn cơm ba nồi cơm mới được một xị

Ta phải đi uống rượu

Mà rượu là rượu cơm là cơm


Ai trong đời chẳng lấy vợ

Vợ là nợ là oan gia

Vợ mà nó kêu la thôi thì ta cũng sợ

Ta phải tôn trọng vợ

Mà vợ là vợ ta là ta

 

Bây chừ Mỹ bỏ cấm vận

Bọn nhậu Mỹ nó vô

Vì lợi ích quốc gia ta lại đi chiến dịch

Ta cụng ly với địch

Mà địch là địch ta là ta

Vũ Đức Chiến

Không hiểu tác giả bài trên đã thấy "oan gia" chưa nhỉ ? Không thấy các bạn gái trong lớp có ý kiến gì nhể ???